WEB PRINCIPAL DEL CENTRE ZEN NALANDA DE l'ASSOCIACIÓ NALANDA DE BARCELONA, entitat no lucrativa que té per finalitat la difusió de la meditació budista Zen segons les ensenyances de Taisen Deshimaru Roshí i l'Escola Soto Zen

Qui som


Divulgar la pràctica de la meditació

L'Associació Nalanda és una associació cultural, de caràcter religiós, sense finalitat lucrativa, que té com a principal objectiu la promoció i la difusió de la pràctica del budisme Zen Soto inspirat en els ensenyaments del mestre Mokudo Taisen Deshimaru i l'Escola Soto Shu, així com de les altres pràctiques relacionades amb el budisme zen.

La seva missió actual és la d'oferir espai a la pràctica de la Meditació Zen i la meditació en general, impulsant per aquesta fi sessions setmanals regulars, així com sessions intensives d'un dia i retirs de cap de setmana.


L'esperit compassiu, a l'horitzó del nostre projecte

A l'horitzó de Nalanda es troba arribar a conformar un centre budista Zen que ofereixi esperança a les persones, obrint la pràctica de la meditació a amplis sectors de la població, sobretot la que es troba en risc d'exclusió social (presons, centres educatius, centres de gent gran, etc.).

La pràctica de la meditació parteix d'un mètode fàcil, assequible i apte per a tot tipus de persones. Plena consciència, sentiment d'unitat amb tot, i esperit compassiu són els ingredients que destil·la la meditació i que condueixen cap a un món més feliç. La realització budista de la pràctica del Bodhisattva.

***

 


La Junta Directiva de l'Associació Nalanda

President: Josep Manuel Sōsen Campillo

Vicepresident Primer:  Manel Capell 
(i responsable d'Activitats Externes)

Vicepresidenta Segona: Dolors Jikki Gutarra 
(i responsable d'Activitats Internes)

Vicepresident Tercer:  Toni Pons

Secretària General: Sofia Hannya Bengoetxea
(i responsable d’Administració i Local)

Tresorera:  Esther Ventura Garcia

Vocal: Laia Pellejà

***

 

Breu història del Dojo Zen Nalanda

Jesus Martinez_Taisen Deshimaru_La Gendroniere

Temple de la Gendronière (França): al centre, Taisen Deshimaru, envoltat de deixebles. Al centre, a sota, Jesús Tenko Senho Martínez


El precedent: el Dojo Zen Nalanda

Al mes de març de 1981, a instàncies d'un grup de practicants del Zen de Barcelona, ​​entre els quals es trobava Jesús Tenko Senho Martínez Bueno, el mestre Taisen Deshimaru va inaugurar, al pis principal segona del número 31-33 de carrer Montcada el primer dojo zen d'Espanya. El 1983, els seus deixebles van fundar en aquest mateix lloc l'Associació Budista Nalanda i el Dojo Zen Barcelona.

El 1991, les dues entitats es van separar i el monjo Jesús Tenko Senho Martínez va seguir en aquest mateix local com a president de l'Associació Nalanda, una entitat cultural dedicada a la Meditació Zen, fundant a aquest efecte el Dojo Zen Nalanda, i a la pràctica de shodo, el chado i el kyūdō, dirigint-la fins a la seva mort el 21 d'octubre de 2015 l'edat de 93 anys.

L'Associació Nalanda és membre fundador de la Unió Budista Europea (EBU) des de l'any 1984, organització de la qual Jesús Tenko Senho Martínez va ser un dels seus patrons. La EBU, creada el 1975, és una xarxa de comunitats i organitzacions budistes europees que acull tots els corrents i escoles del budisme. El seu principal objectiu és la promoció del budisme a Europa mitjançant el desenvolupament de relacions amistoses entre les organitzacions budistes europees i el foment de la cooperació entre en matèries d'interès mutu. El 1986 l'Associació Nalanda va coorganitzar a Barcelona la XI Assemblea Internacional de la EBU.

També cal destacar que l'Associació va participar l'any 1992 en els serveis religiosos dels Jocs Olímpics de Barcelona, ​​i el 2004 va intervenir al Parlament de les Religions en el marc del Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona.

XI Assemblea Internacional de la EBU

XI Assemblea Internacional de la EBU a Barcelona. A l'extrem dret, Jesús Tenko Senho Martínez.


 Visita de Taisen Deshimaru a Barcelona (1981): dibuixa la cal·ligrafia "el Camí, sota els teus peus" al local avui ocupat pel Dojo Zen Nalanda


Visita de Taisen Deshimaru: caminant pel carrer Montcada


La nova època: el Centre Zen Nalanda

El 9 de juliol de 2016, després d'un procés de converses, al petit Zendo Namasté del Guinardó, que s’havia anat desenvolupant a l’Associació Namasté, es va fer càrrec de l'Associació Nalanda i del vell dojo del carrer Montcada, centre històric del Zen a Europa. Es va crear una nova junta i es va endreçar el tema de socis.

Durant un any hi va haver un esforç per dur-lo endavant fins que econòmicament el projecte es va demostrar inviable. I així el mes de juny de 2017 Nalanda va decidir deixar l’històric espai del carrer Montcada i traslladar la seva seu al barri del Guinardó.

Es va trobar un nou local al carrer Agregació 44, que després d’haver estat profundament remodelat, ha estat inaugurat el 30 de desembre de 2017  (veure reportatge gràfic de la jornada a Bloc Meditar Zen - La Puerta sin Puerta).


Nalanda, avui, com ahir, segueix la pràctica i les ensenyances transmeses per Taisen Deshimaru i per tots els mestres precedents fins a Buda, el gran Mestre. A Nalanda definim el nostre Zen com un Zen social, compassiu. Un Zen que es vol adreçar a tothom i, especialment, a aquelles persones que més ho poden necessitar per la seva situació personal en estat de risc d’exclusió: la gent gran, els joves, els presos, els malalts, els que estan de dol per la mort...Un Zen capaç d’obrir la mà del pensament del practicant, i capaç de donar aquesta mà a les altres persones. Aquesta és la missió del Centre Zen Nalanda. 

 


______________________________________________________


Diari La Vanguardia: entrevista al fundador de l'Associació Nalanda

Jesus Tenko Senho Martínez Bueno


Jesús Tenko Senho Martínez: "Sonreír es la mejor manera de estar en el mundo"

Podeu llegir l'entrevista que li va fer el diari La Vanguardia (maig de 2011) a la següent adreça:

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20110511/54153467587/sonreir-es-la-mejor-manera-de-estar-en-el-mundo.html

__________________________________________________


SEGUIM LA TRADICIÓ

Una transmissió del Dharma de mestre a deixeble

L'ensenyament del Zen ha estat transmesa de mestre a deixeble des del Buda Shakyamuni fins als nostres dies, ininterrompudament, i així avui dia es troba pels cinc continents.

Al Dojo Nalanda, el Dharma transmès ha seguit la tradició, segons la següent línia directa de monjos ordenats:

Koho Sawada (s. XIX)
Monjo budista i mestre zen. Abat de Sóshin-ji, Japó.
              |
              |

 Kōdō Sawaki (1880-1965)

Deixeble i ordenat monjo per Koho Sawada en 1899. En 1906 va rebre el siho de Koho Sawada. Professor universitari, cinquè abat del temple de Antai-ji, Japó, mentor dels grans mestres Zen del segle XX.

|

|

Mokudo Taisen Deshimaru (1914-1982)

Deixeble i ordenat monjo per Kodo Sawaki el 1965, de qui va rebre també el siho. El 1970 va rebre el siho de Yamada Reirin Zenji, 75 abat de Eihei-ji, Japó. Gran divulgador del budisme Zen Soto a Europa, fundador de l'Associació Zen Internacional -AZI- i del Temple de La Gendronière, a França, i de nombrosos dojos europeus, entre ells el del carrer Montcada de Barcelona.

              |
              |
Étienne Mokusho Zeisler (1946-1990)

Deixeble i ordenat monjo per Taisen Deshimaru el 1975, a la mort del mestre va rebre (1984) el siho de Rempo Niwa Zenji, 77 abat de Eihei-ji, en qualitat d'un dels tres successors de Deshimaru al capdavant de l'AZI.

|

 |

Jesús Tenko Senho Martínez Bueno (1927-2015)

Deixeble de Taisen Deshimaru, ordenat monjo el 1982 per Étienne Zeisler per voluntat pòstuma de Deshimaru. Fundador i president de l'Associació Nalanda i del Dojo Zen Nalanda, cofundador del Centre Zen de Barcelona.

|

|

- Jesus Martínez Clarà, Joshu (1953 -...), fill i ordenat monjo per Jesús Tenko Senho Martínez a 2011. Mestre de Shodo, deixeble de Abiko Keizo Sensei.

- J.F.S. (1952 -...), deixeble i ordenat monjo per Jesús Tenko Senho Martínez a 2012.

Josep Manuel Sōsen Campillo Monzó (1956-...),

deixeble i ordenat monjo per Jesús Tenko Senho Martínez en 2014. Instructor de Meditació. Segon president de l'Associació Nalanda i del Dojo Zen Nalanda, responsable del Zendo Namasté de l'Associació Namasté

Ha estat instructor de meditació a la Presó de Dones de Barcelona (Wad-ras). 

Ha escrit els següents llibres (tots a José j. de Olañeta, Editor): Instrucciones al Cocinero, d'Eihei Dogen; El Secreto del Zen (amb il·lustracions de Juan Francisco Segura); Los Diez Bueyes y Tres Canciones Zen¡Meditad! Una respuesta espiritual a la crisis material actualEl Verdadero Ojo de Buda-El Shobogenzo de Eihei Dogen.