Breu història de Centre Zen Nalanda

L’antic Dojo Zen Nalanda del carrer Montcada, l’espai del qual va ser inaugurat l’any 1981 pel mestre Taisen Deshimaru

Els orígens: el primer dojo fundat a Espanya i el Dojo Zen Nalanda

Al mes de març de 1981, a instàncies d’un grup de practicants del Zen de Barcelona, ​​entre els quals es trobaven Jesús Tenko Senho Martínez Bueno, i el seu fill Jesús Joshu Martínez Clarà, el mestre Taisen Deshimaru va inaugurar, al pis principal segona del número 31-33 de carrer Montcada el primer dojo zen d’Espanya. El 1983, els seus deixebles van fundar en aquest mateix lloc l’Associació Budista Nalanda i el Dojo Zen Barcelona.

El 1991, les dues entitats es van separar i el monjo Jesús Tenko Senho Martínez va seguir en aquest mateix local com a president de l’Associació Nalanda, una entitat cultural dedicada a la Meditació i el Budisme, creant a aquest efecte el Dojo Zen Nalanda, i impulsant també la pràctica del Shodo (Camí de la Cal·ligrafia), el Chado (Camí del Té) i el Kyūdō (Camí de la Fletxa), dirigint el centre fins a la seva mort el 21 d’octubre de 2015 a l’edat de 93 anys.

Temple de la Gendronière (França): al centre, Taisen Deshimaru, envoltat de deixebles. Al centre, a sota, Jesús Tenko Senho Martínez

L’Associació Nalanda és entitat fundadora de la Unió Budista Europea (EBU) des de l’any 1984, organització de la qual Jesús Tenko Senho Martínez va ser un dels seus patrons. La EBU és una xarxa de comunitats i organitzacions budistes europees que inclou tots els corrents i escoles del budisme. El seu principal objectiu és la promoció del budisme a Europa mitjançant el desenvolupament de relacions amistoses entre les organitzacions budistes europees i el foment de la cooperació entre en matèries d’interès mutu. El 1986 l’Associació Nalanda va coorganitzar a Barcelona la XI Assemblea Internacional de la EBU.

També cal destacar que l’Associació va participar l’any 1992 en els serveis religiosos dels Jocs Olímpics de Barcelona, ​​i el 2004 va intervenir al Parlament de les Religions en el marc del Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona.

XI Assemblea Internacional de la Unió Budista Europea (EBU) celebrada a Barcelona. A l’extrem dret, Jesús Tenko Senho Martínez
XI Assemblea de l’EBU en la seva visita al Dojo Zen del Carrer Montcada
El mestre Taisen Deshimaru pintant al Dojo del carrer Montcada la cal·ligrafia “El Camí és a sota dels teus peus
El mestre Taisen Deshimaru caminant pel carrer Montcada de Barcelona, el dia de la inauguració del Dojo Zen

La nova època: el Centre Zen Nalanda

El 9 de juliol de 2016, després d’un procés de converses, al petit Zendo Namasté del Guinardó, que s’havia anat desenvolupant a l’Associació Namasté, es va fer càrrec de l’Associació Nalanda i de l’històric dojo del carrer Montcada. Es va crear una nova junta i es va redreçar l’entitat.

El mes de juny de 2017 Nalanda va decidir deixar l’històric espai del carrer Montcada, inviable econòmicament, i va traslladar la seva seu a un nou local al carrer de l’Agregació, al barri del Guinardó. Després d’una profunda remodelació, la nova seu, el Centre Zen Nalanda, va ser inaugurat el 30 de desembre de 2017  (veure reportatge gràfic de la jornada a Bloc Meditar Zen – La Puerta sin Puerta).

Acte d’inauguració del Centre Zen Nalanda al barri del Guinardó, Barcelona. D’esquerra a dreta: Thubten Wangchen, director de la Casa del Tibet de Barcelona, Josep Manuel Sosen Campillo, president de l’Associació Nalanda, i Anna Alabern, secretària del consell de l’Associació Namasté.

Nalanda, avui, com ahir, segueix la pràctica i les ensenyances transmeses per Taisen Deshimaru i l’Escola Soto Zen, i per tots els mestres del llinatge Zen fins a Buda, el primer i gran Mestre. 

A Nalanda definim el nostre Zen com un Zen social i compassiu. Un Zen que es vol adreçar a tothom i, especialment, a aquelles persones que més poden necessitar la meditació per la seva situació personal.

Nalanda pretén un Zen capaç d’obrir la mà del pensament del practicant, i i que aquesta mà oberta, lliure, sense prejudicis i compassiva, s’acosti i ajudi altres persones. Aquesta és la missió del Centre Zen Nalanda. 

El Centre Zen Nalanda del carrer Agregació 44, de Barcelona