Llinatge del Centre Zen Nalanda

SEGUIM LA TRADICIÓ

Una transmissió del Dharma de mestre a deixeble

L’ensenyament del Zen ha estat transmesa de mestre a deixeble des del Buda Shakyamuni fins als nostres dies, ininterrompudament, i així avui dia es troba pels cinc continents.

Al Centre Zen Nalanda, el Dharma transmès ha seguit la tradició, segons la següent línia directa de monjos ordenats:

Segell de la transmissió de Buda

Koho Sawada (s. XIX)Monjo budista i mestre zen. Abat de Sóshin-ji, Japó.   

         

Kōdō Sawaki (1880-1965)

Deixeble i ordenat monjo per Koho Sawada en 1899. En 1906 va rebre el siho de Koho Sawada. Professor universitari, cinquè abat del temple de Antai-ji, Japó, mentor dels grans mestres Zen del segle XX.

Mokudo Taisen Deshimaru (1914-1982)

Deixeble i ordenat monjo per Kodo Sawaki el 1965, de qui va rebre també el siho. El 1970 va rebre el siho de Yamada Reirin Zenji, 75 abat de Eihei-ji, Japó. Gran divulgador del budisme Zen Soto a Europa, fundador de l’Associació Zen Internacional -AZI- i del Temple de La Gendronière, a França, i de nombrosos dojos europeus, entre ells el del carrer Montcada de Barcelona.

             

Étienne Mokusho Zeisler (1946-1990)

Deixeble i ordenat monjo per Taisen Deshimaru el 1975, a la mort del mestre va rebre (1984) el siho de Rempo Niwa Zenji, 77 abat de Eihei-ji, en qualitat d’un dels tres successors de Deshimaru al capdavant de l’AZI.

 Jesús Tenko Senho Martínez Bueno (1927-2015)

Deixeble de Taisen Deshimaru, ordenat monjo el 1982 per Étienne Zeisler per voluntat pòstuma de Deshimaru. Fundador i president de l’Associació Nalanda i del Dojo Zen Nalanda, cofundador del Centre Zen de Barcelona.

Jesus Joshu Martínez Clarà (1953 -…), fill i ordenat monjo per Jesús Tenko Senho Martínez a 2011. Mestre de Shodo, deixeble de Abiko Keizo Sensei.

J.F.S. (1952 -…), deixeble i ordenat monjo per Jesús Tenko Senho Martínez a 2012.

Josep Manuel Sōsen Campillo Monzó (1956-…), deixeble i ordenat monjo per Jesús Tenko Senho Martínez a 2014. President del Centre Zen Nalanda.

Sofia Hannya Bengoetxea Sabaté (1961-…), deixeble i ordenada monja per Josep Manuel Sōsen Campillo el 8 d’agost de 2020.