Sutra dels Kalamas

El Sutra dels Kalamas, pronunciat pel Buda a la tribu dels kalamas en un del seus viatges per la Índia, inspira el DOJO ZEN NALANDA des de la seva fundació, un text que és una llum preclara des de fa més de dos mil cinc-cents anys.

Això és el que el Buda va dir als Kalames:


“No us creieu en una cosa només perquè corri el rumor. 

No accepteu les tradicions perquè siguin antigues, i hagin estat transmeses a través de moltes generacions. 

No us creieu una cosa perquè es comenti o perquè la gent parli molt sobre això. 

No us ho creieu simplement perquè compten amb el suport del testimoni escrit d’un antic savi. 

Mai us creieu una cosa en raó que l’opinió estigui a favor seu, o perquè el costum de molts anys us s’inclini a prendre-ho com a cert. 

No us creieu qualsevol cosa basada en la mera autoritat dels vostres mestres o sacerdots. 

Sotmeteu qualsevol cosa a la vostra pròpia experiència. 

I si després d’una acurada comprovació està d’acord amb la vostra raó, i és conduent al vostre propi benestar i prosperitat, així com al dels altres éssers vius, llavors, accepteu-ho com a veritat i reguleu la vostra vida en conseqüència”.