Matriarques del Zen

Fukuda Chiyoni

Des d’uns anys ençà, el budisme occidental, que parteix d’uns pressupòsits generals diferents a l’oriental, sobretot influït per aspectes com el reconeixement a la igualtat entre homes i dones, s’ha proposat recuperar la memòria d’aquelles mestres i dones budistes que han estat transcendentals per a la Sangha i que, massa sovint, han quedat relegades sinó marginades en el record i el mestratge.

Hi ha molt a fer i a investigar, doncs són segles de silenciament, però el Centre Zen Nalanda en vol fer una aportació sincera i documentada a aquest reconeixement, i ha elaborat el següent llinatge de dones, monges o no, que han estat decisives per al budisme Zen.

En primer lloc s’inclouen les Cinc Budes reconegudes per gran part del corrent Mahayana. I a partir del Buda Shakyamuni, s’inclou una primera llista de dones prominents de la sangha india, que acaba amb Prajñatara, la única dona que va ser reconeguda 27 Patriarca i, per tant, hereva del Buda, i que va ser la decisiva mestra del 28 Patriarca, Bodhidharma.

A continuació, segueix un llistat de reconegudes mestres del budisme Chán i del Zen antics, que comença amb Zōngzhi, deixeble de Bodhidharma, i acaba amb Ōtagaki Rengetsu, i el segueix un altre amb les mestres més modernes.

Oració de les Budes i les Matriarques

Supliquem humilment la vostra veritable compassió i il·luminació. Havent recitat els cants precedents, dediquem aquest servei a les successives generacions de budes i matriarques que ens han transmès la flama, a fi que les hi puguem tornar les seves compassives benediccions:

Gran Mestra Buda Buddhalochana
Gran Mestra Buda Mamaki
Gran Mestra Buda Samayatara
Gran Mestra Buda Pandaravasini
Gran Mestra Buda Dhatvishvari
Gran Mestre Buda Buda Shakyamuni
Gran Mestra Mahamaya
Gran Mestra Mahapajapati Gotami
Gran Mestra Patacara
Gran Mestra Bhadda Kundalakesa
Gran Mestra Sanghamitta
Gran Mestra Prajñatara
Gran Mestra Zōngzhi
Gran Mestra Zenshin-ni
Gran Mestra Zenzo-ni
Gran Mestra Ezen-ni
Gran Mestra Komyo
Gran Mestra Wujin Cang
Gran Mestra Lingzhao
Gran Mestra Ling Xingpo
Gran Mestra Liu Tiemo
Gran Mestra Moshan Liaoran
Gran Mestra Miaoxin
Gran Mestra Daoshen
Gran Mestra Huiguang
Gran Mestra Gongshi Daoren
Gran Mestra Yu Daopo
Gran Mestra Huiwen
Gran Mestra Wenzhao
Gran Mestra Miaocong
Gran Mestra Miaodao
Gran Mestra Ryonen
Gran Mestra Egi
Gran Mestra Joa
Gran Mestra Mugai Nyodai
Gran Mestra Kakuzan Shido-ni
Gran Mestra Mokufu Sonin
Gran Mestra Kinto Ekyu
Gran Mestra Soitsu
Gran Mestra Eshun
Gran Mestra Soshin
Gran Mestra Qiyuan Xinggang
Gran Mestra Ryōnen Gensō
Gran Mestra Fukuda Chiyoni
Gran Mestra Satsu
Gran Mestra Ohashi
Gran Mestra Myotei
Gran Mestra Teijitsu
Gran Mestra Ōtagaki Rengetsu
Gran Mestra Mizuno Jorin
Gran Mestra Hori Mitsujo
Gran Mestra Ando Dokai
Gran Mestra Yamaguchi Kokan
Gran Mestra Nagazawa Sozen
Gran Mestra Kojima Kendo
Gran Mestra Taniguchi Setsudo
Gran Mestra Aoyama Shundo

I a totes les mestres no conegudes aquí no esmentades, i també als mestres de la nostra línia directa, en particular el Gran Mestre Eihei Dōgen, el Gran Mestre Keizan Jōkin, el mestre Somon Kodo i el mestre Mokudo Taisen.
Amb tots els mèrits  d’aquestes grans mestres i de la resta d’avantpassades, els noms de les quals han estat oblidades o deixades d’esmentar,  prego amb totes les meves forces i amb el meu esperit davant vosaltres, deixebles i participants purs d’aquest Centre Zen Nalanda, per a desitjar-vos bona fortuna.
Per a la realització d’aquest propòsit, em prosterno a terra com a lliurament a tots vosaltres del meu cos i del meu esperit.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

PERFILS DE LES MATRIARQUES ESMENTADES

LES CINC BUDES O CINC SAVIESES

Buddhalochana
Consort del Buda Akshobhya, el de la Consciència com aspecte de la realitat, i representa la puresa de l’Element Terra.
https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Buddhalochana

Mamaki
Consort del Buda Ratnasambhava, el que destrueix la cobdícia i l’orgull, i representa la puresa de l’Element Aigua.
https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Mamaki

Samayatara o Tara Verde
Consort del Buda Amoghasiddhi, el de la puresa de la Ment, i representa la puresa de l’Element Aire.
https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Samayatara

Pandaravasini
Consort del Buda Amitabha, el de la Llum Infinita, i representa la puresa de l’Element Foc.
https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Pandaravasini

Dhatvishvari o Tara Blanca
També dita Akasadhatesvari, és consort del Buda Vairocana, el de la Vacuitat, i representa la puresa de l’Element Espai.
https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Dhatvishvari

*

LLISTA (INCONCLUSA) DE MATRIARQUES

Mahamaya (s. V AEA)
Mare biològica de Siddharta Gautama, que va néixer del seu costat dret i va morir poc després del part. La seva simbologia és molt semblant a la de les grans deesses del brahmanisme.
https://en.wikipedia.org/wiki/Maya_(mother_of_the_Buddha)

Mahapajapati Gotami (s. V AEA)
Germana de Mahamaya i mare adoptiva de Siddharta Gautama quan va morir aquella. Va ser la primera dona ordenada monja [sc. bhiksunī] de la Sangha del Buda, i per tant iniciadora de la sangha femenina.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahapajapati_Gotami

Patacara (s. V AEA)
Deixeble del Buda. De vida turmentada quan era laica, va ser convertida pel Buda arribant a ser la més destacada de les monges en la preservació del Vinaya, les regles de la vida monàstica..
https://en.wikipedia.org/wiki/Patacara

Bhadda Kundalakesa (s. V AEA)
Deixeble del Buda. Anteriorment havia estat una asceta jainista i va ser convertida per Shariputra. Va ser la primera en assolir l’estat d’arhat.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bhadda_Kundalakesa

Sanghamitta (281-202 AEA)
Filla gran de l’emperador Ashoka, ordenada monja amb el nombre d’Ayapali, se la considera la introductora del budisme a Sri Lanka.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanghamitta

Prajñatara (muerta el 457)
Va ser la 27 Patriarca del budisme indi, única dona que va ser reconeguda successora directa del Buda al front de tota la Sangha, heretant el seu mantell i bol. Va ser la mestra de Bodhidharma, el 28 Patriarca, que va portar el Zen a la Xina.
https://en.wikipedia.org/wiki/Prajnatara

Zōngzhi (s.IV)
Deixeble de Bodhidharma, el 28è Patriarca del budisme Zen, i una de les seves successores.
https://www.learnreligions.com/women-ancestors-of-zen-449935

Zenshin-ni (s. VI)
Una de les tres primeres monges budistes del Japó i, torturada per ser-ho. Mestra d’una Sangha de monges japoneses.
https://www.japanese-wiki-corpus.org/person/Zenshin-ni.html

Zenzo-ni (s. VI)
Una de les tres primeres monges budistes del Japó, deixeble de Zenshin-ni.

Ezen-ni (s. VI)
Una de les tres primeres monges budistes del Japó, i, torturada per ser-ho com la seva mestra Zenshin-ni.
https://www.japanese-wiki-corpus.org/person/Ezen-ni.html

Komyo (701-760)
Emperadriu i primera monja de la família imperial. De la seva mà, l’emperador Shomu va establir temples per a homes i dones, i va impulsar la còpia de nombrosos Sutres.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Wujin Cang (s. VII)
Monja budista Chán, erudita, mestra del sisè Patriarca Huineng.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Lingzhao (s. VIII)
Sàvia budista laica xinesa.
https://www.learnreligions.com/women-ancestors-of-zen-449935
https://terebess.hu/zen/pang.html
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Ling Xingpo (ss. VIII-IX)
Sàvia monja budista Chán i poeta, va ensenyar al mestre Foubei, hereu del gran mestre Mazu.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Liu Tiemo (s. VIII)
Sàvia monja budista Chán, va ser una dels 43 hereus en el Dharma del mestre Guishan Lingyou.
https://www.learnreligions.com/women-ancestors-of-zen-449935
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Moshan Liaoran (s. IX)
És la primera dona registrada que va ser mestra d’un home a Xina, Guanzhi Zhixian (m. 895), que havia estudiat amb el mestre Linji (Rinzai) i de qui va ser continuador en l’escola del seu nom. Moshan és elogiada per Eihei Dōgen per la seva saviesa.
https://www.learnreligions.com/women-ancestors-of-zen-449935
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Miaoxin (s. IX)
Sàvia monja budista Chán, va ser deixeble del mestre Yangshan Huiji, hereu en el Dharma de Guishan Lingyou com Liu Tiemo.
https://www.learnreligions.com/women-ancestors-of-zen-449935
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Daoshen (ss. X-XI)
Monja budista Chán, hereva en el Dharma Furong Daokai (Fuyo Dokai), el mestre que va revifar l’escola Soto a la Xina. Va donar la transmissió a dos monjos.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Huiguang (s. XII)
Monja budista Chán, abadessa de l’important monestir xinès de Dongjing Miaohui. Reconeguda per la seva eloqüència i erudició, va donar nombrosos sermons a monjos i monges, i a l’emperador.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Gongshi Daoren (m. 1124)
Monja budista Chán, hereva de Cixin Waxin, va ser mestra i poeta. Va escriure els Annals sobre com esclarir la ment. Va ser elogiada por mestres eminents de l’època.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Yu Daopo (s. XII)
Única hereva en el Dharma de Langye Yongji essent laica. Va despertar en sentir una ensenyança del mestre Linji. Molts monjos la buscaven per a obtenir les seves ensenyances.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Huiwen (s. XII)
Hereva en el Dharma de Foyan Qingyuan, de l’escola Chán Linji. Els seus sermons van ser recopilats pel seu hereu i consten a totes les col·leccions de la transmissió.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Wenzhao (s. XII)
Monja budista Chán de gran prestigi, reformadora de la tradició Vinaya (Preceptes) dins el Chán, va ser abadessa de cinc monestirs i.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Miaocong (1095-1170)
Monja budista Chán, cunyada de Gongshi Daoren, va ser abadessa del monestir de Cishou. Miaocong i Miaodao són considerades les dues mestres més importants del període Song.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Miaodao (ss. XII-XIII)
Monja budista Chán, hereva en el Dharma del mestre Dahui Zonggao de l’escola Linji. El seu despertar el 1134 va tenir un gran impacte en l’ensenyança de Dahui. Hi ha moltes històries sobre ella, com la de quan va aparèixer nua al zendo per a mostar als monjos que el desig i els prejidicis estava a les seves pròpies ments.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Ryonen (s. XIII)
Monja budista Zen, va ser una de les principals deixebles de Dōgen, reconeguda per la seva gran comprensió.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Egi (s. XIII)
Monja budista Zen, va ser deixebles de Dōgen, amb qui va passar més de 20 anys i assistí en la seva mort. Va ajudar a Koun Ejō en la transició després de la mort de Dōgen, i va ajudar a recopilar el Shobogenzo.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Joa (s. XIII)
Monja budista Zen, deixeble i hereva del mestre Kangan Giin, fundador de l’escola Higo de l’escola Soto. Va tenir nombroses monges deixebles.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Mugai Nyodai (1223–1298)
També dita Chiyono, va ser la primera mestra Zen del Japó, i una de las primeres abadesses del Zen. Va difondre el Zen de l’escola Rinzai i va organitzar diversos monestirs, entre ells el primer lloc de pràctica de zazén per a dones.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mugai_Nyodai

Kakuzan Shido-ni (1252-1305)
Monja budista Zen de l’escola Rinzai, va fundar el monestir Rinzai de Tokei-ji, el primer que va funcionar com a refugi per a les esposes maltractades o fugitives que no podien demanar el divorci.
https://crackle27.wordpress.com/2019/03/27/womens-history-month-kakusan-shido-ni/
https://www.sunypress.edu/p-4299-zen-sanctuary-of-purple-robes.aspx

Mokufu Sonin (s. XIV)
Monja budista Zen, deixeble del mestre Keizan Jōkin. De gran ascendència sobre Keizan i l’Escola Soto, va ser la primera abadessa del monestir d’Enzūin.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Kinto Ekyu (s. XIV)
Monja budista Zen, deixeble de Keizan Jokin, va ser la primera dona de l’Escola Soto japonesa a rebre la transmissió del Dharma.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Soitsu (s. XIV)
Monja budista Zen, hereva en el Dharma del mestre Gasan Joseki, i va tenir hereves pròpies.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Eshun (ca. 1364-?)
Monja budista Zen, germana del mestre Ryoan Emyo de l’Escola Soto, era de gran bellesa i es va marcar la cara amb foc per a enlletgir-se i ser ordenada i no set temptació per als monjos, als que superava en el coneixement del Zen.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Soshin, Onaa Tsubone (1588-1675)
Monja budista Zen de l’Escola Rinzai, va instruir en el Zen a les dones de la cort del shogun Tokugawa. Deixeble del mestre Takuan Soho, va rebre d’ell la transmissió del Dharma. Essent abadessa del monestir de Saisho-ji va tenir moltes deixebles.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Qiyuan Xinggang (1597-1654)
Monja budista Chán, considerada la matriarca de les mestres Chán del segle XVII, deixant set dones com a successores en el Dharma.
https://www.jstor.org/stable/j.ctt6wqcxh#:~:text=Qiyuan%20Xinggang%20(1597%E2%80%931654),one%20of%20whom%20wrote%20a
https://www.researchgate.net/publication/279207315_Eminent_Nuns_Women_Chan_Masters_of_Seventeenth-Century_China_by_Beata_Grant

Ryōnen Gensō (1646-1711)
Monja budista Zen de l’escola Obaku, gran pintora i poeta, va fundar l’influent temple de Taiun-ji, on s’ensenyaven les diverses arts als infants.
https://terebess.hu/zen/mesterek/RyonenGenso.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%8Dnen_Gens%C5%8D
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Fukuda Chiyoni (1703 – 1775)
Monja budista Zen de l’escola Rinzai i una de les més grans poetes japoneses del haiku.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fukuda_Chiyo-ni

Satsu (ss. XVII-XVIII)
Deixeble i hereva en el Dharma del mestre Hakuin Ekaku, tot i que es va casar per recomanació d’Hakuin per a portar el Zen a la pràctica de la vida quotidiana.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Ohashi (ss. XVII-XVIII)
Monja budista Zen de l’Escola Rinzai, prostituta es va fer deixeble d’Hakuin Ekaku, que va certificar la seva il·luminació i la va ordenar monja tot i estar casada.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Myotei (ss. XVII-XVIII)
Monja budista Zen de l’Escola Rinzai, va estudiar al monestir d’Enkakuji i de vegades emprava la seva nuesa com a recurs per a l’ensenyança. Era gran experta en desvetllar koans.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Teijitsu (s. XVIII)
Monja budista Zen de l’Escola Soto. Abadessa del temple femení d’Hakuju-an, situat al costat d’Eihei-ji i on no deixaven entrar les dones. Va ser l’inici de prohibicions cada vegada més estrictes per les dones en tots els àmbits. Teijitsu y Teishin són de les darreres dones conegudes de l’època.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Ōtagaki Rengetsu (1791 – 1875)
Monja budista de l’escola Jōdo shū, de gran formació en els Sutres, la cal·ligrafia, la terrisseria, el chadō i el jiu-jitsu, era considerada una de les poetes japoneses més importants del segle XIX. Havent mort els seus dos marits i els seus cinc fills, va entrar al monestir de Chion-in.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C5%8Ctagaki_Rengetsu

Mizuno Jorin (1848-1927) / Hori Mitsujo (1868-1927) / Ando Dokai (1874-1915) / Yamaguchi Kokan (1875-1933)
Van ser les quatre monges de l’Escola Soto Zen que el 1903 van reobrir el Soto Zen a les dones després de cent anys de limitacions. Van lluitar per a crear monestirs per a dones en un moment de gran agitació política i social.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Nagazawa Sozen (s. XX)
Monja budista Zen de l’Escola Soto, deixeble del mestre Harada Sogaku, va formar moltes monges i laiques, i és coneguda per mantenir vica la pràctica de les dones durant la guerra.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Kojima Kendo (1898-1995)
Monja budista Zen de l’Escola Soto, va ser la primera líder de l’Organització de Monges Soto-shu, treballant per aconseguir la igualtat de les monges respecte el monjos, com poder ensenyar independentment.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Taniguchi Setsudo (1901-1986)
Monja budista Zen Soto. Va establir un orfenat per a infants sobrevivents després de la Segona Guerra Mundial sota els principis del Camí del Bodhisattva: generositat, parla amable, activitat benèfica i cooperació.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/

Aoyama Shundo (1933-)
Monja budista Zen Soto. Ha estat abadessa d’Aichi Senmon Nisodo a Nagoya, un centre per a la pràctica monàstica moderna de monges Soto Zen. Primera dona en rebre estudis de postgrau a la Universitat de Komazawa de la Soto shu. Ha escrit nombrosos llibres i és una mestra molt popular al Japó i a fora.
https://www.ancientdragon.org/women-ancestors/