El Centre de pràctica

L’Associació Nalanda disposa d’un espai de pràctica de la Meditació, el CENTRE ZEN NALANDA, que es troba situat al barri del Guinardó de Barcelona. 

El Centre, amb el dojo, o espai de meditació, i els vestidors, és un espai lluminós, harmònic i agradable per a la pràctica de la meditació. Des del 30 de desembre de 2017, aquest Centre succeeix al vell Dojo Zen Nalanda del carrer Montcada, espai històric del Zen a Barcelona inaugurat l’any 1981 pel mestre Taisen Deshimaru.

CENTRE ZEN NALANDA

Carrer Agregació, 44. 08041-Barcelona

 Correu electrònic: nalanda@nalanda.cat

Metro L-4 i L-5 Estació Maragall // Bus V8 – 45