Patriarques del Zen

Bodhidharma

L’Escola Soto Zen observa un llinatge de patriarques i grans mestres, des de Buda fins els nostres dies. La llista dels seus noms és la història del Zen.

S’inicia amb els Sis Budes antecessors del Buda Shakyamuni, segons consten al Tripitaka, els textos originals del budisme. I després del Buda Shakyamuni, la llista segueix amb els seus successors directes, caps espirituals de la Sangha que, com a reconeixement de la seva autoritat, es feien dipositaris del mantell i el bol que van ser del Buda. Aquesta llista està formada per 28 noms, de Mahakashyapa a Bodhidharma, que són els patriarques indis, seguits per altres 6 noms, que són els successors de Bodhidharma a la Xina, i que acaba amb Dajian Huineng.

A partir d’Huineng, i fruit de la disgregació de l’escola fundada per Bodhidharma en les diverses escoles del Chán/Zen, cada una d’elles genera un llinatge posterior de successors amb els quals s’hi sent identificada. Per tant, els noms que van Qingyuan Xingsi fins a Tiantong Rujing són els patriarques reconeguts per l’escola Chán Caodong xinesa i el Zen Soto japonès, i els noms que van d’Eihei Dogen fins a Keizan Jokin, són reconeguts pel Zen Soto.

Encara posteriorment les diferents sotsescoles del Zen encara hi afegeixen els seus respectius mestres.

Tot seguit segueix el llistat del llinatge complet, tal com se sol cantar als dojos Zen europeus sorgits de la influència del mestre Taisen Deshimaru.

Oració dels Budes i els Patriarques

o dels Cinquanta set Budes

Gojûshichi butsu 五十七仏

Supliquem humilment la vostra veritable compassió i il·luminació. Havent recitat els cants d’Els oposats i la Identitat originals estan en harmonia i El Samadhi del Preciós Mirall, dediquem aquest servei a les successives generacions de budes i patriarques que ens han transmès la flama, a fi que els puguem tornar les seves compassives benediccions:

Gran Mestre Buda Vipashyin
Gran Mestre Buda Shikhin
Gran Mestre Buda Vishvabhu
Gran Mestre Buda Krakucchanda
Gran Mestre Buda Kanakamuni
Gran Mestre Buda Kashyapa
Gran Mestre Buda Shakyamuni
Gran Mestre Mahakashyapa
Gran Mestre Ananda
Gran Mestre Shanavasa
Gran Mestre Upagupta
Gran Mestre Dhritaka
Gran Mestre Miccaka
Gran Mestre Vasumitra
Gran Mestre Buddhanandi
Gran Mestre Buddhamitra
Gran Mestre Parshva
Gran Mestre Punyayashas
Gran Mestre Ashvaghosna
Gran Mestre Kapimala
Gran Mestre Nagarjuna
Gran Mestre Kanadeva
Gran Mestre Rahukata
Gran Mestre Sanghanandi
Gran Mestre Gayashata
Gran Mestre Kumarata
Gran Mestre Jayata
Gran Mestre Vasubandhu
Gran Mestre Manorhita
Grans Mestres Haklenayashas
Gran Mestre Simha Bhikshu
Gran Mestre Basiasita
Gran Mestre Punyamitra
Gran Mestre Prajnatara
Gran Mestre Bodhidharma
Gran Mestre de Dazu Huike
Gran Mestre Jianzhi Sengcan
Gran Mestre Dayi Daoxin
Gran Mestre Daman Hongren
Gran Mestre Dajian Huineng
Gran Mestre Qingyuan Xingsi
Gran Mestre Shitou Xiqian
Gran Mestre Yaoshan Weiyan
Gran Mestre Yunyan Tansheng
Gran Mestre Dongshan Liangjie
Gran Mestre Yunju Daoying
Gran Mestre Tongan Daopi
Gran Mestre Tongan Guanzhi
Gran Mestre Liangshan Yuanguan
Gran Mestre Dayang Jingxuan
Gran Mestre Touzi Yiqing
Gran Mestre Furong Daokai
Gran Mestre Danxia Zichun
Gran Mestre Changlu Qingliao
Gran Mestre Tiantong Zongjue
Gran Mestre Xuedou Zhijian
Gran Mestre Tiantong Rujing
Gran Mestre Eihei Dōgen
Gran Mestre Koun Ejō
Gran Mestre Tettsū Gikai
Gran Mestre  Keizan  Jōkin

I als mestres de la nostra línia directa, en particular als nostres molt estimats i grans mestres: el mestre Somon Kodo i el mestre Mokudo Taisen.
I sobretot, amb tots els mèrits d’aquests grans mestres, prego amb totes les meves forces i amb tot el meu esperit alçat davant els meus deixebles i tots els participants purs d’aquest Dojo Nalanda per desitjar-vos bona fortuna.
I per a aquesta realització em prosterno a terra com a lliurament del meu esperit i del meu cos.