LLINATGE

El Buda impartint el Sermó de les Quatre Nobles Veritats