Qui som

Divulgar la pràctica de la meditació

L’Associació Nalanda és una associació cultural, de caràcter religiós, sense finalitat lucrativa, que té com a principal objectiu la promoció i la difusió de la pràctica del budisme Zen Soto inspirat en els ensenyaments del mestre Mokudo Taisen Deshimaru i l’Escola Soto Shu, així com de les altres pràctiques relacionades amb el budisme zen.

La seva missió actual és la d’oferir espai a la pràctica de la Meditació Zen i la meditació en general, impulsant per aquesta fi sessions setmanals regulars, així com sessions intensives d’un dia i retirs de cap de setmana.

L’esperit compassiu, a l’horitzó del nostre projecte

A l’horitzó de Nalanda es troba arribar a conformar un centre budista Zen que ofereixi esperança a les persones, obrint la pràctica de la meditació a amplis sectors de la població, sobretot la que es troba en risc d’exclusió social (presons, centres educatius, centres de gent gran, etc.).

La pràctica de la meditació parteix d’un mètode fàcil, assequible i apte per a tot tipus de persones. Plena consciència, sentiment d’unitat amb tot, i esperit compassiu són els ingredients que destil·la la meditació i que condueixen cap a un món més feliç. La realització budista de la pràctica del Bodhisattva.

DIRECCIÓ DE LES SESSIONS

Les sessions de meditació van a càrrec de membres del CENTRE ZEN NALANDA, instructors qualificats amb coneixement i extensa pràctica de la Meditació Zen, i també del Hatha Ioga.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Anna Alabern, instructora de Ioga; Manel Capell, instructor de Meditació Zen; Sofia Hannya Bengoetxea, monja budista Zen; Josep Manuel Sōsen Campillo, monjo budista Zen, president de l’Associació Nalanda.

– Josep Manuel Sōsen Campillo Monzó (1956-…),

Deixeble i ordenat monjo el 2014bper Jesús Tenko Senho Martínez, fundador de l’Associació Nalanda. Instructor de Meditació Zen i de Jhana Yoga. Segon president de l’Associació Nalanda i del Centre Zen Nalanda. 

Ha estat instructor de meditació a la Presó de Dones de Barcelona (Wad-ras). 

Ha escrit els següents llibres (tots a José j. de Olañeta, Editor): Instrucciones al Cocinero, d’Eihei Dogen; El Secreto del Zen (amb il·lustracions de Juan Francisco Segura); Los Diez Bueyes y Tres Canciones Zen¡Meditad! Una respuesta espiritual a la crisis material actualEl Verdadero Ojo de Buda-El Shobogenzo de Eihei Dogen; i El confinament és el Dharma.

També, a Publicacions de l’Abadia de Montserrat, ha publicat Om, Cants i Oracions dels monjos budistes, i Evam, escrits i llibres de la saviesa dels monjos budistes.