Matriarques del Zen

Samayatara (Tara Verda)

Des d’uns anys ençà, el budisme occidental, que parteix d’uns pressupòsits generals diferents a l’oriental, sobretot influït per aspectes com el reconeixement a la igualtat entre homes i dones, s’ha proposat recuperar la memòria d’aquelles mestres i dones budistes que han estat transcendentals per a la Sangha i que, massa sovint, han quedat relegades sinó marginades en el record i el mestratge.

Hi ha molt a fer i a investigar, doncs són segles de silenciament, però el Centre Zen Nalanda en vol fer una aportació sincera i documentada a aquest reconeixement, i ha elaborat el següent llinatge de dones, monges o no, que han estat decisives per al budisme Zen.

Vegeu la pàgina on hi ha l’Oració de les Budes i les Matriarques